Winterland

Ook dit jaar heeft de vereniging verschillende onderdelen van Winterland op zich genomen. Hier onder vallen het schaatsverhuur, baantoezicht, het gereed maken van de curling baan + scheidsen en terrein toezicht. Deze verschillende diensten zijn te zien in de tabbladen boven in. Dankzij het bedrag dat we hier voor krijgen kunnen we de club draaiende houden.

De witte legen cellen zijn diensten die nog gevuld moeten worden.
Om je dienst vast te leggen stuur je naam, de functie en de datum + tijd van de dienst die je zou willen naar voorzittercardinals@gmail.com.