Wil je lid worden van Baseball & Softball Club de Cardinals? Mail dan de volgende informatie naar secretariscardinals@gmail.com:

  • Uw naam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw adres (straat, huisnummer, postcode en woonplaats)
  • Uw geboorte datum
  • Uw geslacht
  • Uw IBAN nummer
  • De voorkeur om de contributie in een keer te laten afschrijven of in termijnen (iedere maand)
Categorie Leeftijd Contributie Bondsbijdrage Totaal
Beeball t/m 8 jaar €89,30 €44,30 €133,60
Pupillen 9 t/m 12 jaar €115,= €44,30 €159,30
Aspiranten 12 t/m 15 jaar €138,= €44,30 €182,30
Junioren 16 t/m 21 jaar €170,47 €44,30 €214,77
Senioren vanaf 21 jaar €217,83 €44,30 €262,13
Recreanten  – €108,= €44,30 €152,30

* Ieder lid betaald jaarlijks tevens een bondsbijdrage van € 44,30. De club stuurt u hierover in het begin van ieder seizoen een aparte factuur.

Wijzigingen of opzeggen lidmaatschap

Wijzigingen en/of opzeggen van het lidmaatschap kan door een mail te sturen naar: secretariscardinals@gmail.com

Vermeld in ieder geval naam en team. Opzeggen voor het komende seizoen kan tot 31 december van ieder kalenderjaar.

Wanneer tijdens het seizoen, om welke reden dan ook het lidmaatschap wordt opgezegd is voor het restant van het seizoen contributie verschuldigd.