Taken: 

 • De gestelde doelen behalen op Honk- en softbal technisch vlak.  

Doelen worden jaarlijks gesteld en mede gedeeld tijdens de Ledenvergadering.  

 • Het vergroten van het leden bestand door het houden van clinics.  

Voornamelijk op aanvraag door derden maar ook door aanmelding bij Externen (SEC) 

 • Verbeteren van het technisch honkbal binnen de club.  

Door clinics (intern en extern) / aanstellen van coaches en spelers / trainen van spelers en coaches 

 • Besluitvorming betreffende inzet van spelers en middelen binnen de club. 

 

Dagelijkse taken: 

 • Deelnemen aan bestuursvergaderingen; 
 • Indeling van teams; 
 • Veld indeling; 
 • Zaal indeling; 
 • Houden van coach vergaderingen; 
 • Regelen van clinics voor teams binnen de club; 
 • Regelen van clinics voor derden (Scholen, bedrijven, KDV enzv.); 
 • Contact onderhouden met Sport Expertise centrum. (SEC); 
 • Monitoring van honk- en softbal technische kwaliteit; 
 • Monitoring van de in te zetten middelen; 
 • Besluitvorming betreffende inzet van spelers en middelen binnen de club; 

 

Verantwoordelijkheden 

 • Beleidsplan maken; 
 • Beleidsplan uitvoeren; 
 • Communicatie betreffende technisch honkbal met coaches; 
 • Budget bewaking betreffende opleiding / coaching op jaarbasis; 
 • Bestuurstaken uitvoeren binnen de vereniging (TC Taken);